Tisk
PDF

Nové Slovácko

Naše společnost Nové Slovácko vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2012.

Hlavním záměrem společnosti jsou činnosti spojené s rozvojem regionu, jeho podpora ve formě získávání finančních prostředků, rozvoj občanské vybavenosti, podpora realizace nových projektů včetně poradenství, vypracování projektů, pomo custom essay writing servicec při žádání o dotace apod.

Současně máme v plánu se podílet na pořádání vzdělávacích, kulturních, sportovních a ostatních společensky prospěšných akcích.

Podporujeme zachování přírodního a kulturního bohatství regionu, rádi bychom také navázali spolupráci se subjekty mající vztah k regionu, stejně tak jako s mezinárodními organizacemi, které by nám s naším záměrem mohli pomoci.

Jedná se také o podporu multifunkčního zemědělství, ochranu životního prostředí a návratu k našim kvalitním výrobkům a potravinám. Což úzce souvisí s podporou místních pěstitelů ovoce a zeleniny, chovatelů dobytka a výrobců tradičních potravin pro náš region.

Dále bychom rádi také náš region zviditelnili v rámci jeho turistického potenciálu, rozvinuli jeho identitu a vytvořili nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití.

V neposlední řadě bychom se chtěli zaměřit na podporu všech složek professional essay writers Integrovaného záchranného systému s cílem zlepšení materiální a technické základny, účinnější prevence a postihu trestné činnosti na území regionu.

Naše podpora se bude také zaměřuje na oblast sociálních služeb a zdravotnictví s důrazem na spravedlivé rozdělování sociálních dávek, zvýšení kvality poskytované péče a zajištění důstojného stáří pro seniory.

Máte-li vy sami zájem o spolupráci nebo chcete-li někoho doporučit neváhejte nás kontaktovat.
Rádi budeme také za Vaše názory a připomínky.

 

 

 

 

Do antibiotics "put" the liver? Short. Sometimes. Some antibiotics can actually cause damage to the liver - acute or chronic. According to various estimates, medications (all together, not only antibiotics) lead to this result in 10-15 cases per 10-100 thousand people taking prescription drugs. But usually everything in such cases ends well http://canadaonpharm.com/buy-clomid-online/, especially if you pay attention to the symptoms that may be non-specific (nausea, rash, headache) or more characteristic (dark urine, jaundice). However, they often do not happen, so the doctor may prescribe some tests with a certain frequency, in time to identify changes. More often than other antibiotics, a combination of amoxicillin and clavulanic acid leads to this effect, which is used, in particular, for otitis media, pneumonia and rhinosinusitis.