Tisk
PDF

Nové Slovácko

Naše společnost Nové Slovácko vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2012.

Hlavním záměrem společnosti jsou činnosti spojené s rozvojem regionu, jeho podpora ve formě získávání finančních prostředků, rozvoj občanské vybavenosti, podpora realizace nových projektů včetně poradenství, vypracování projektů, pomo custom essay writing servicec při žádání o dotace apod.

Současně máme v plánu se podílet na pořádání vzdělávacích, kulturních, sportovních a ostatních společensky prospěšných akcích.

Podporujeme zachování přírodního a kulturního bohatství regionu, rádi bychom také navázali spolupráci se subjekty mající vztah k regionu, stejně tak jako s mezinárodními organizacemi, které by nám s naším záměrem mohli pomoci.

Jedná se také o podporu multifunkčního zemědělství, ochranu životního prostředí a návratu k našim kvalitním výrobkům a potravinám. Což úzce souvisí s podporou místních pěstitelů ovoce a zeleniny, chovatelů dobytka a výrobců tradičních potravin pro náš region.

Dále bychom rádi také náš region zviditelnili v rámci jeho turistického potenciálu, rozvinuli jeho identitu a vytvořili nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití.

V neposlední řadě bychom se chtěli zaměřit na podporu všech složek professional essay writers Integrovaného záchranného systému s cílem zlepšení materiální a technické základny, účinnější prevence a postihu trestné činnosti na území regionu.

Naše podpora se bude také zaměřuje na oblast sociálních služeb a zdravotnictví s důrazem na spravedlivé rozdělování sociálních dávek, zvýšení kvality poskytované péče a zajištění důstojného stáří pro seniory.

Máte-li vy sami zájem o spolupráci nebo chcete-li někoho doporučit neváhejte nás kontaktovat.
Rádi budeme také za Vaše názory a připomínky.