Tisk
PDF

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Jako jeden z hlavních cílů ve spolupráci se zahraničními organizacemi, jsme si dali za úkol dosáhnout podpory a spolupráce s italskou společností SLOW FOOD. Ta už na našem území v současnosti funguje šest let a spolupracuje s českými konvivii, jejichž záměrem essay writing sample je propagace zdravého stravování a návratu k tradičním hodnotám a kvalitám jídla. Mimo jiné podporuje tradičně řemeslně a udržitelným způsobem vyráběné potraviny a jejich výrobce, tím napomáhá zachování zemědělských tradic a krajových potravinových specialit a v neposlední řadě zlepšuje přístup k čerstvým místním potravinám.

SLOW FOOD také pořádá gastronomické festivaly, slavnosti, farmářské trhy a výlety pro širokou veřejnost. Vytváří tak kolem sebe síť lidí a organizací, které podporují a sdílejí jejich principy, spolupracuje s veřejnými institucemi, gastronomickými provozy cheap essay writing i jejich asociacemi.

My bychom se do budoucna také rádi na jejich vizi podíleli a tak v našem regionu navázali na zdravý způsob stravování, pěstování vlastních potravin a podpořili tím místní pěstitele i chovatele dobytka.